KĄCIK PORAD

Jasnowidz Monika Sunflower Jakubczak.

Możesz kontaktować się ze mną:

biedronka2406@gmail.com

sobota, 8 września 2012

Droga do wolności cz. VI - ARCHETYPY.

OTWÓRZ DRZWI DO WOLNOŚCI
Archetyp ( z gr. arche – "początek", typos – "typ" ) – elementy strukturalne nieświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie. Archetypy występują w nieświadomości zbiorowej i nieświadomości indywidualne. Są wielkościami dynamicznymi: zdolne są do przemian i rozwoju.
W psychologii pierwotne wyobrażenie i wzorzec zachowania, obejmujący także sferę myślową i niosący ze sobą znaczny ładunek emocjonalny, którego źródłem są utrwalone w psychice zapisy powtarzające się w doświadczeniach wielu pokoleń. Jest odbiciem instynktownych reakcji na określone sytuacje. Wraz z wzorcami zachowań popędowych (instynktami) archetypy mają stanowić strukturalne składniki nieświadomości zbiorowej, jej zasadniczą treść.

Struktura archetypów

Struktura każdego archetypu jest bipolarna – posiada on swoją konstruktywną i destruktywną stronę, zawiera całe potencjalne bogactwo dziedziny, której dotyczy. Archetypy przejawiają się w postaci symboli – ich treść zawsze wyraża się metaforycznie, nie dając się w pełni zwerbalizować. Symbole te możemy wychwycić w mitach, snach, wizjach.

Rodzaje archetypów

Zdaniem Junga nieświadomość zbiorowa zawiera wiele różnorodnych archetypów, np.: archetyp narodzin, odrodzenia, śmierci, mocy, jedności, archetyp bohatera, dziecka,Boga, demona, zwierzęcia, archetyp wody (symbol macierzyństwa; uzależnienia), drzewa (symbol osobowości , nieświadomości), ognia (wypalenie, oczyszczenie) etc. Liczba archetypów jest ograniczona. Są wspólne wszystkim ludziom na Ziemi niezależnie od przynależności rasowej czy kulturowej. W literaturze najczęściej opisywane są następujące archetypy:
  • Cienia – uosobienie zwierzęcej strony natury człowieka; jest odpowiedzialny za pojawienia się w świadomości człowieka i w jego zachowaniu treści nieakceptowanych społecznie;
  • Animy/Animusa – kobiecy aspekt osobowości mężczyzny/męski aspekt osobowości kobiety; funkcjonują jako zbiorowe wyobrażenie kobiety lub mężczyzny, przyczyniając się
  • (m.in.) do zrozumienia osób płci przeciwnej;
  • Wielkiej Matki – symbol natury, zwłaszcza w jej namacalnym, rzeczowym aspekcie, uosobienie matki, bogini-żywicielki, bogini- matki, macierzyństwa, nieśmiertelności, jedności życia i śmierci;
  • Ojca – niebo i słońce, piorun i wiatr, fallus i broń, czarodziej i książę, a także wszystkie męskie zwierzęta i rośliny;
  • Starego Mędrca – symbol pierwiastka duchowego, mądrości kultury, uosobienie mędrca, wewnętrznego, duchowego przewodnika;
  • Jaźni– obraz pełni i doskonałości człowieka; archetyp jaźni stanowi cel działań ludzkich, motywuje człowieka do dążenia ku pełni i jedności; często jest wiązany z obrazem mandali (krzyża, czwórcy, koła) i doświadczeniami religijnymi i mistycznymi; postacie takie jak Jezus Chrystus czy Budda stanowiłyby tu przykład rozwiniętych wyobrażeń tego archetypu.
  • Niewinny i Sierota
  • Męczennik i Wojownik
  • Wędrowiec i Mag
 Przypis z:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Archetyp_%28psychologia%29

 W świadomości zbiorowej znajduje się jeszcze więcej archetypów a ich liczba na dzień dzisiejszy jest nie ograniczona. Wraz ze wzrostem możliwości i prędkości przekazu, nowej kultury, ogólnoświatowych wydarzeń i globalnego życia oraz ciągłego rozwoju nie można już mówić o jakichkolwiek ograniczeniach. Na górze są podane te najstarsze i uznane przez psychologię . Wraz z moim doświadczeniem odkryłam , że ich liczba się rozszerza.
Może być jeszcze archetyp np. Joanna d'Arc, Czerwonego kapturka, Leniwca, Nierządnicy i wiele innych. 
 Takie archetypy, które wpłyną do naszej podświadomości sterują naszym zachowaniem i sposobem myślenia. W sposób nieuświadomiony, kierują naszymi wyborami, ścieżkami życiowymi od najmniejszej do największej sprawy w życiu. Każda rodzina, każdy naród, każdy człowiek ma taki główny archetyp związany z historią i przeżyciami. Np. kiedy w rodzinie najważniejszą osobą jest ojciec i całe życie jest podporządkowane jego światopoglądowi i emocjom, wytwarza się jego archetyp i na poziomach nieświadomych dzieci w dorosłym życiu odtwarzają wzorzec postępowania , myślenia i emocjonalności ojca. Nawet jeśli nie chcą być do niego świadomie podobne, to na poziomach nieświadomości odtwarzają główne jego zachowania.
Państwa również mają swój główny archetyp np. Polska jak wszyscy się domyślamy ma archetyp martyrologii narodu polskiego- wiecznie żyjemy historią, powstaniami, przyjmujemy postawę ofiary itp. Nikt nie wie dlaczego tak się dzieje, że od wieków nie możemy z tego stereotypu wyjść, próbujemy ale niewiele się zmienia. Przyczyna tkwi w  silnie zakorzenionym wzorcu w nieświadomości zbiorowej polaków, który daje stygmat podprogowy  nadając kierunek myślenia innych narodów o nas, właśnie w ten sposób. My w to podświadomie wierzymy i automatycznie tę wiedzę podprogowo przekazujemy innym, jako założenie a priori( przyjmowane bezkrytycznie jako prawda).
Archetypy mogą być przekazywane w trakcie identyfikacji z przedmiotem, który podziwiamy lub nienawidzimy. Często oglądając bajkę czy film dzieci identyfikują się z bohaterem , w sposób nieświadomy wprowadzając jego wzorce zachowań i przyjmując je jako własne. Dorośli robią to samo.
Identyfikując się z jakąś postacią natychmiast przyjmują pewne jej cechy czy to zachowania , czy emocjonalności , czy ubioru.
Główny archetyp kobiet , to archetyp Ewy, pierwszej biblijnej kobiety- nierządnicy, która skusiła Adama do zjedzenia jabłka z drzewa wiadomości dobrego i złego w domyśle skusiła go na coś więcej:)))
Kościół katolicki już się o to postarał aby wzmacniać ten archetyp przez całe pokolenia. Kobieta - kusicielka, nierządnica, czarownica. Nie miała nic prócz swojego ciała do tego aby obłaskawić świat stworzony i prowadzony przez mężczyzn. To była jej jedyna broń aby przeforsować własne potrzeby. Czy mogła inaczej, czy jej intelekt, jej wrodzona wrażliwość , intuicja coś znaczyły dla męskiego świata. otóż odpowiedź jest prosta nie, wiec wytworzyła sobie sposób, że seksualnością może zdobyć to co jej potrzebne. Ten wzorzec w kobiecej podświadomości zbiorowej tak się ugruntował, że nawet w czasach współczesnych jest widoczny jako zjawisko GALERIANEK, wśród bardzo młodych kobietek. Skąd ten pomysł, że mężczyzna może cię utrzymać za seks, dlaczego w świecie współczesnych możliwości jeszcze dziewczyny doszukują się takich rozwiązań?
Jeszcze jeden aspekt nabywania archetyp Często rodzice do swoich dzieci mówią :
-"ależ ty jesteś podobny do ojca, jakby z ciebie skórę zdjął" i bach  już jest stworzony program identyfikacji z ojcem i jego główne archetypy siedzą już w podświadomości dziecka, jako jego własne wzorce postępowania. Niby niewinne powiedzenie a jednak stygmatyzuje człowieka na całe życie. Może nie na całe ale na pewno do momentu zdania sobie sprawy, że to jak się zachowuje nie należy do niego.
Jak pozbyć się Archetypów ze swojej podświadomości?
Bardzo prosto, przez obserwację siebie i zanegowanie pewnych cech a potem wprowadzenie nowych pożądanych na ich miejsce. Pod hasłem pożądanych mam na myśli nasze własne, zgodne z naszym spirit, duszą i pierwotną matrycą.
Życzę wam kochani przyjemnego i owocnego odszukiwania u siebie archetypów, które do was nie pasują i zamiany wzorców na wolność i zmienność myślenia oraz zachowań zgodnych z waszym
 duchem. 
 TYLKO WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ MA SENS.